Impressie

 
 Sleuven graven voor leidingwerk

 
  Grond afvoeren

 

 

 
 Na grondafvoer, aanvoer van zand

 

 
 Tuin afgraven voor nieuwe aanleg

 
 

 

 
 Tuin afgraven voor bestrating

 

 
 Sleuf graven

 

 

 
 Boom rooien

 

 
 Hout en snoeiafval afvoeren

 

 

 
 Teeltaarde verwijderen en...

 

 
 egaliseren

 

 

 
 Tuin egaliseren voor grasveld

 

 
 ... en het resultaat

 
 

Contactinformatie


Pieter van der Velde
Walperterwei 27
731 CD Wommels

Info@vandervelde-kraanverhuur.nl
0515 333530
06 24218174